BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

fake = fałszywy, podrobiony, nieprawdziwy, sztuczny

Adidas Shirt, Fake Adidas

Źródło: http://www.thedigeratilife.com/blog/index.php/2007/06/26/who-buys-fake-goods-plus-how-to-spot-counterfeit-products/

fałszywy, podrobiony, nieprawdziwy, sztuczny

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I have reasons to believe that this signature is fake. = Mam powody, żeby uważać, że ten podpis jest fałszywy.