PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"sfałszować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sfałszować" po polsku

sfałszować

czasownik
 1. doctor , *****
  • sfałszować, sfabrykować (np. dokumenty, dowody) [przechodni]
   I need you to doctor these papers. (Potrzebuję, abyś sfałszował te dokumenty.)
   He doctored the passport and got arrested. (On sfałszował paszport i został aresztowany.)
 2. rig *
  • zmanipulować, sfałszować
   The vote was rigged. (Głosowanie było sfałszowane.)
 3. distort *
 4. frame ***
  • ustawić wynik, sfałszować slang
   The voters knew that the elections were framed. (Głosujący wiedzieli, że wybory były sfałszowane.)
   They framed the vote because they wanted Peter to win. (Ustawili wynik głosowania, bo chcieli, żeby Peter wygrał.)
 5. interpolate
 6. duff
idiom
 1. cook something ****
czasownik
 1. fake **
  • podrobić, fałszować
   He faked his dad's signature. (On podrobił podpis swojego ojca.)
   Will you manage to fake this document for me? (Zdołasz podrobić dla mnie ten dokument?)
   link synonimy: forge, fabricate
 2. forge **
  • podrabiać, fałszować [przechodni]
   If you forge a signature, you'll do it illegally. (Jeśli podrobisz podpis, zrobisz to nielegalnie.)
   He forged some important documents and he's in prison now. (On podrobił kilka ważnych dokumentów i teraz jest w więzieniu.)
   link synonimy: counterfeit, fake
 3. fiddle *
  • fałszować (rachunki, dochody)  BrE potocznie
   He fiddled his tax return. (On sfałszował zeznanie podatkowe, żeby dostać zwrot.)
 4. counterfeit
 5. fabricate
 6. falsify
 7. sing off-key , sing out of tune
 8. fudze

Powiązane zwroty — "sfałszować"

przymiotnik
fałszywy = fake +28 znaczeń
idiom
rzeczownik
fałszerstwo = rig +3 znaczenia
fałsz = deceit +4 znaczenia
fałszerz = fake +5 znaczeń
sfałszowanie = distortion +1 znaczenie
przysłówek
fałszywie = falsely +1 znaczenie

powered by  eTutor logo