MIKOŁAJKOWY RABAT -50%.Roczny kurs Business English taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"sztuczny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sztuczny" po polsku

sztuczny

Adidas Shirt, Fake Adidas Virtual Plastic Surgery
przymiotnik
 1. fake **
  • fałszywy, podrobiony, nieprawdziwy, sztuczny
   I have reasons to believe that this signature is fake. (Mam powody, żeby uważać, że ten podpis jest fałszywy.)
   I would never buy fake fur. (Nigdy nie kupiłabym sztucznego futra.)
   He has a fake passport. (On ma podrobiony paszport.)
   link synonimy: false, counterfeit
   zobacz także: faux
 2. artificial **  
  There was a vase with artificial flowers on the table. (Na stole stał wazon sztucznych kwiatów.)
  She welcomed me with an artificial smile. (Ona powitała mnie ze sztucznym uśmiechem.)
 3. unnatural
 4. mock , *
 5. simulated
  • sztuczny (np. perły, skóra)
 6. exaggerated
 7. phoney British English informal , phony American English informal *
 8. man-made
  • sztuczny (np. materiał)
 9. glossy *
 10. unreal
  • sztuczny, udawany (np. grzeczność)
   Her politeness is unreal. She doesn't like us. (Jej grzeczność jest udawana. Ona nas nie lubi.)
   These flowers are unreal. (Te kwiaty są sztuczne.)
 11. dummy
 12. practised British English , practiced American English
 13. ersatz
 14. constrained
  • sztuczny (np. zachowanie)
 15. bionic
 16. stilted
 17. postiche , także: postique
 18. factitious
 19. meretricious
 20. plastic ***  
  Her face looked very plastic, too much surgery harmed her. (Jej twarz wyglądała bardzo sztucznie, za dużo operacji zaszkodziło jej.)
  I'm fed up with her plastic smile. (Mam dość jej sztucznego uśmiechu.)
 21. hokey
 22. denatured
 23. irreal
  • sztuczny, udawany (np. o grzeczności)
przysłówek
 1. phonily

powered by  eTutor logo