"sztuka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sztuka" po polsku

sztuka

18 Places Where You Can Legally Do Street Art | Bouchard Chocolate ... obrazek do "art" po polsku obrazek do "play" po polsku blank piece of paper?
rzeczownik
 1. art , *****
  • sztuka (dziedzina działalności artystycznej) [niepoliczalny]
   He is an art teacher. (On jest nauczycielem sztuki.)
   I don't like modern art. (Nie lubię sztuki współczesnej.)
  • sztuka, zajęcia artystyczne, plastyka (przedmiot szkolny)
 2. play *****
  • sztuka (teatralna), przedstawienie [policzalny]
   The play begins at 7.15. (Sztuka zaczyna się o 7.15.)
   How did you like the play? (Jak podobało ci się przedstawienie?)
 3. piece ***** , pc. (skrót) **
  • sztuka, egzemplarz [policzalny]
   You are very lucky. This is our last piece. (Ma pan dużo szczęścia. To nasz ostatni egzemplarz.)
   Where did you buy this book? It's a unique piece! (Gdzie kupiłeś tę książkę? To unikatowy egzemplarz!)
 4. trick **
  • sztuka, wprawa, sekret (np. w pracy zawodowej) [policzalny]
   After a couple of months you will learn all the tricks of the trade. (Po kilku miesiącach nauczysz się wszystkich sekretów fachu.)
   You do everything so fast - what's your trick? (Wszystko robisz tak szybko - jaki jest twój sekret?)
 5. artistry
 6. unit ****
  • sztuka, jednostka (np. produktu) termin techniczny [policzalny]
   a single product for sale
   It's the last unit, we don't have bigger sizes. (To jest ostatnia sztuka, nie mamy większych rozmiarów.)
   The price of each unit may vary. (Cena za każdą sztukę może się różnić.)
 7. workmanship
 8. folklife
 9. facture
 10. flopper

Powiązane zwroty — "sztuka"

rzeczownik
broń (pojedyncza sztuka broni) = weapon
muzyka (sztuka) = music
tragedia (sztuka sceniczna lub książka) = tragedy
ceramika (sztuka wyrobu naczyń) = ceramics
mostek (sztuka mięsa) = brisket
klapa (nieudany film lub sztuka) = turkey
szt. (skrót od "sztuka" lub "sztuki") = pc. (skrót) , pcs. (skrót)
sztuczka = device +13 znaczeń
kaligrafia (sztuka pięknego pisania) = lettering
karkówka (sztuka mięsa) = chine
aikido (sztuka walki) = aikido
taekwondo (koreańska sztuka walki) = taekwondo , także: tae kwon do
przymiotnik
sztuczny = fake +24 znaczenia
kapitalny (np. film, sztuka) = brilliant
problemowy (np. sztuka) = problem , prob. (skrót)
przysłówek
czasownik
inne