sztuka, zajęcia artystyczne, plastyka (przedmiot szkolny)

art

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

art = sztuka, zajęcia artystyczne, plastyka (przedmiot szkolny)