TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"mostek" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "mostek" po polsku

mostek

on the bridge of a ship Picture of the bridge of a obrazek do "bridge position" po polsku
rzeczownik
 1. bridge *** , bridgework
 2. bridge ***
  • mostek (na statku) [policzalny]
   The captain was admiring the sea from the bridge. (Kapitan podziwiał morze z mostku.)
   A dead sailor was found on the bridge. (Na mostku został odnaleziony martwy marynarz.)
  • mostek (pomiędzy szkłami w okularach) [policzalny]
   I sat on my glasses and the bridge broke. (Usiadłem na moich okularach i mostek się złamał.)
   I broke the bridge in her glasses by accident. (Złamałem mostek w jej okularach przez przypadek.)
  • mostek (część gitary lub skrzypiec znajdująca się pod strunami) [policzalny]
   The bridge of my violin is crooked. I need to get it fixed. (Mostek w moich skrzypcach jest przekrzywiony. Muszę go zanieść do naprawy.)
 3. stem ***
  • mostek (w rowerze)
 4. brisket
 5. breastbone , breast bone  
  His breastbone was fractured during the car accident. (Jego mostek został złamany podczas wypadku samochodowego.)
 6. breastbone , sternum
 7. chevalet
  • podstawek, mostek (element instrumentów smyczkowych)
   She has a hand-made chevalet. (Ona ma ręcznie robiony podstawek.)
   Chevalets are made of wood. (Mostki są wykonane z drewna.)
 8. bridge position
  • mostek (gdy ktoś wygina się w łuk, opierając się na dłoniach i stopach)
 9. compass bridge  
 10. backbend
 11. wheatstone bridge
 12. quill stem
 13. cross-link , cross-linkage
 14. passerelle
 15. filler block

"mostek" — Słownik kolokacji angielskich

breast bone kolokacja
 1. breast rzeczownik + bone rzeczownik = mostek
  Luźna kolokacja

  The flashlight was attached to him by a belt that held it above the breast bone.

bridge position kolokacja
 1. bridge rzeczownik + position rzeczownik = mostek (gdy ktoś wygina się w łuk, opierając się na dłoniach i stopach)
  Luźna kolokacja

  People on the floor arched their bodies into bridge positions.