"leg bone" — Słownik kolokacji angielskich

leg bone kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kość nóg
  1. leg rzeczownik + bone rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The leg bone he pulled out was not that of a human, but a dog.

    Podobne kolokacje: