Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"trap" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "trap" po angielsku

trap ***

obrazek do "trap" po polsku
rzeczownik
 1. pułapka, potrzask [policzalny]
  He was leading them into a trap. (On prowadził ich w pułapkę.)
  Don't go there, it's a trap. (Nie idź tam, to pułapka.)
  A mouse was caught in a trap. (Mysz została złapana w pułapkę.)
 2. pułapka (sztuczka) [policzalny]
  This magician is famous for escaping various traps. (Ten iluzjonista jest znany z uciekania z różnych pułapek.)
  This is impossible to do - it must be some trap! (To jest niemożliwe do zrobienia - to musi być jakaś pułapka!)
 3. pułapka (zła sytuacja) [policzalny]
  I lost my job and my flat, I'm in a trap. (Straciłem pracę i moje mieszkanie, jestem w pułapce.)
  He always seems to be in some kind of trap. (On zawsze zdaje się być w jakiejś pułapce.)
 4. dwukółka [policzalny]
  We loaded up the trap with scrap metal. (Załadowaliśmy dwukółkę złomem.)
 5. boks startowy w wyścigach psów [policzalny]
  The dogs are still in the traps but they will take off at any minute. (Psy są nadal w swoich boksach startowych ale zaraz wystartują.)
 6. morda, japa, pysk potocznie [policzalny]
  Shut your trap, I need to focus. (Zamknij japę, muszę się skupić.)
  I'm not going to the party, I don't want to see his trap. (Nie idę na imprezę, nie chcę widzieć jego mordy.)
  I can't look at his ugly trap. (Nie mogę patrzeć na jego brzydki pysk.)
 7. bajzel (miejsce spotkań handlarzy narkotyków) slang [policzalny]
  Are you sure that this place is a trap? (Czy jesteś pewny, że to miejsce to bajzel?)
  The police discovered our trap, we have to change the plan. (Policja odkryła nasz bajzel, musimy zmienić plan.)
 8. transseksualista slang [policzalny]
  He said he hated being a trap. (On powiedział, że nienawidzi być transseksualistą.)
  I'm a trap and I'm not ashamed of it! (Jestem transseksualistą i się tego nie wstydzę!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uwięzić [przechodni]
  I trapped the rat in the box. (Uwięziłem szczura w pudełku.)
  He trapped me in a small room. (Uwięził mnie w małym pokoju.)
  We have to trap this monster inside the house. (Musimy uwięzić tego potwora wewnątrz domu.)
 2. złapać w pułapkę (zwierzę) [przechodni]
  The hunter trapped a bear. (Myśliwy złapał w pułapkę niedźwiedzia.)
  Look, we trapped a fox! (Spójrz, złapaliśmy lisa w pułapkę!)
 3. zatrzymać, złapać (np. złodzieja) [przechodni]
  Trap the thief, I'll call the police. (Zatrzymaj złodzieja, ja zadzwonię po policję.)
  The police trapped the rapist. (Policja złapała gwałciciela.)
 4. zastawić pułapkę (na kogoś) [przechodni]
  He tried to trap me but I got a warning. (Próbował zastawić na mnie pułapkę, ale dostałem ostrzeżenie.)
  We trapped the thief and called the police. (Zastawiliśmy pułapkę na złodzieja i zadzwoniliśmy po policję.)
 5. zatrzymywać (np. ciepło, wodę) [przechodni]
  Don't open the window, we have to trap the heat. (Nie otwieraj okna, musimy zatrzymać ciepło.)
  Trap the rain water - we have nothing left to drink! (Zatrzymaj deszczówkę - nie zostało nam nic do picia!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

bunker BrE *
trap AmE **

rzeczownik
 1. wyrzutnia (do rzutków)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

trap BrE ***
pinch AmE *

czasownik
 1. przytrzasnąć (np. palec, nogę)
  I trapped my finger in the car door. (Przytrzasnąłem sobie palec drzwiami samochodu.)
  Be careful or you'll pinch your hand. (Bądź ostrożny albo przytrzaśniesz sobie rękę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

drain trap , także: siphon trap
trap **

rzeczownik
 1. syfon kanalizacyjny, syfon odpływowy
rzeczownik
 1. zespół odwróconej perfuzji tętniczej, zespół odwróconego kierunku przepływu krwi (zespół wad wrodzonych)

Powiązane zwroty — "trap"

rzeczownik
traps = manatki +2 znaczenia
bunker BrE , sand trap AmE , sandtrap AmE = bunkier (na polu golfowym)
trapdoor = drzwi (zwodowe, spustowe), klapa (w podłodze, dachu)
man trap = pułapka (np. na kłusownika)
fluff trap = filtr (automatycznej suszarki do bielizny)
trapping = uwięzienie +5 znaczeń
death trap = śmiertelna pułapka (np. zagrażający życiu budynek, pojazd)
pony and trap dialekt = nonsens, bzdura (w slangu Cockney, rym "crap")
tourist trap = mekka turystów (miejsce nastawione na zysk z turystyki)
trap shooting = trap (dziedzina strzelectwa sportowego)
mousetrap = pułapka na myszy +1 znaczenie
mantrap = zasadzka, pułapka +1 znaczenie
przymiotnik
trapped = w pułapce (o zwierzęciu) +5 znaczeń
czasownik
mousetrap = usidlać (kogoś) +1 znaczenie
kolokacje

"trap" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trap" po polsku

trap

rzeczownik
 1. gangplank
 2. gangway
  • trap (do wchodzenia na statek)
 3. trap shooting
 4. passerelle
czasownik
 1. distress **
 2. annoy
  • dokuczać, naprzykrzać się, trapić, wkurzać
   The man was annoying the woman. (Mężczyzna naprzykrzał się kobiecie.)
   The music on the street annoyed Sally all the time. (Muzyka na ulicy cały czas dokuczała Sally.)
 3. molest