PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"śmiertelna pułapka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "śmiertelna pułapka" po polsku

śmiertelna pułapka informal

rzeczownik
 1. death trap
  • śmiertelna pułapka (np. zagrażający życiu budynek, pojazd) informal
   Get out of here. The building is a death trap. (Wynoś się stąd. Budynek jest śmiertelną pułapką.)
   This car is a death trap. It's going to explode. (Ten samochód jest śmiertelną pułapką. On wybuchnie.)
 2. deathtrap   informal

"śmiertelna pułapka" — Słownik kolokacji angielskich

death trap kolokacja
 1. death rzeczownik + trap rzeczownik = śmiertelna pułapka (np. zagrażający życiu budynek, pojazd)
  Bardzo silna kolokacja

  Some of these would be the death traps, but which ones?

  Podobne kolokacje:
deadly trap kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmiertelna pułapka
 1. deadly przymiotnik + trap rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  She did not realize that the others had also just been sealed within a deadly trap.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo