TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"pułapka" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pułapka" po polsku

pułapka

obrazek do "trap" po polsku
rzeczownik
 1. trap ***
  • pułapka, potrzask [policzalny]
   He was leading them into a trap. (On prowadził ich w pułapkę.)
   Don't go there, it's a trap. (Nie idź tam, to pułapka.)
   A mouse was caught in a trap. (Mysz została złapana w pułapkę.)
  • pułapka (sztuczka) [policzalny]
   This magician is famous for escaping various traps. (Ten iluzjonista jest znany z uciekania z różnych pułapek.)
   This is impossible to do - it must be some trap! (To jest niemożliwe do zrobienia - to musi być jakaś pułapka!)
  • pułapka (zła sytuacja) [policzalny]
   I lost my job and my flat, I'm in a trap. (Straciłem pracę i moje mieszkanie, jestem w pułapce.)
   He always seems to be in some kind of trap. (On zawsze zdaje się być w jakiejś pułapce.)
 2. prison ***
  • pułapka, uwięzienie [policzalny]
   They caught the fox into a prison. (Oni złapali lisa w pułapkę.)
   The prison was made of wood. (Pułapka był zrobiona z drewna.)
 3. gin , gin trap
  • sidła, pułapka
   He heard a snap of a gin trap and a cry of a wounded animal. (On usłyszał dźwięk zatrzaskiwania się sideł oraz skowyt rannego zwierzęcia.)
 4. catch *****
  • kruczek, haczyk, pułapka (ukryty problem, trudność) potocznie [policzalny]
   a trap
   She knew there had to be a catch. (Ona wiedziała, że musiał istnieć jakiś haczyk.)
   It sounds too good to be true - there must be a catch somewhere. (To brzmi za dobrze, żeby było prawdziwe - musi gdzieś być jakiś kruczek.)
   link synonim: snag
 5. pitfall
  • pułapka, potrzask
   This ancient tomb is full of pitfalls. (Ten starożytny grobowiec jest pełen pułapek.)
   There are many pitfalls in economy, and you need to know how to handle them. (W gospodarce istnieje wiele pułapek, a ty musisz wiedzieć, jak sobie z nimi radzić.)
 6. set-up
  • zasadzka, pułapka potocznie
   It was a set-up, so that the police could catch a criminal. (To była zasadzka, tak aby policja mogła złapać przestępcę.)
   Mike claimed it was a set-up, when drugs were found in his bag. (Mike twierdził, że to była pułapka, kiedy w jego torbie zostały znalezione narkotyki.)
 7. snare
 8. frame ***
  • pułapka, wrobienie  AmE slang
   Drug dillers got him into a frame. (Handlarze narkotykowi wpakowali go w pułapkę.)
   It's a frame, I didn't do that! (To pułapka, ja tego nie zrobiłem!)
 9. man trap
  • pułapka (np. na kłusownika)
 10. mantrap