"haczyk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "haczyk" po polsku

haczyk

obrazek do "hook" po polsku
rzeczownik
 1. hook ***
  • haczyk (do łowienia ryb) [policzalny]
   A hook is used to catch fish. (Haczyk jest używany do łowienia ryb.)
   Hooks come in many shapes. (Haczyki mają wiele kształtów.)
  • haczyk, atrakcja [policzalny]
   The concert was the main hook of the event. (Koncert był główną atrakcją wydarzenia.)
 2. hanger
  • haczyk, zawieszka
   His coat was hanging on a hanger. (Jego płaszcz wisiał na haczyku.)
 3. catch *****
  • kruczek, haczyk, pułapka (ukryty problem, trudność) potocznie [policzalny]
   a trap
   She knew there had to be a catch. (Ona wiedziała, że musiał istnieć jakiś haczyk.)
   It sounds too good to be true - there must be a catch somewhere. (To brzmi za dobrze, żeby było prawdziwe - musi gdzieś być jakiś kruczek.)
   link synonim: snag
 4. snag *
  • haczyk (kruczek prawny w dokumencie) termin techniczny
   Every document has some kind of a snag. (Każdy dokument ma jakiś rodzaj haczyka.)
   link synonim: catch
 5. curtain hook
 6. fish hook , fishhook
  • haczyk (do łowienia ryb)
 7. barbicel
 8. haptor

"haczyk" — Słownik kolokacji angielskich

fish hook kolokacja
 1. fish rzeczownik + hook rzeczownik = haczyk (do łowienia ryb)
  Zwykła kolokacja

  There is only one way to remove a fish hook.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo