PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"umiejętność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umiejętność" po polsku

umiejętność

rzeczownik
 1. skill ****   [policzalny lub niepoliczalny]
  He realized he made improper use of his skills. (Zdał sobie sprawę, że zrobił niewłaściwy użytek ze swoich umiejętności.)
  You should perfect your skills every day. (Powinieneś doskonalić swoje umiejętności każdego dnia.)
  important nie mylić z: ability
  zobacz także: talent
 2. art , *****
  • umiejętność, zręczność, kunszt [niepoliczalny]
   He posseses the art of annoying me. (On posiada umiejętność denerwowania mnie.)
   She has the art of an elephant. (Ona ma zręczność słonia.)
 3. ability ****
  • umiejętność, zdolność [policzalny lub niepoliczalny]
   You have an ability to problem-solve. (Masz zdolność do rozwiązywania problemów.)
   We could use some of your abilities in our new project. (Moglibyśmy wykorzystać twoje umiejętności w naszym nowym projekcie.)
   przeciwieństwo: inability
 4. faculty ***
  • zdolność, umiejętność (np. do słyszenia, widzenia) [policzalny zwykle liczba mnoga]
   His hearing faculty is impaired. (Jego zdolność słuchania jest upośledzona.)
   My seeing faculty improved after the surgery. (Moja zdolność widzenia poprawiła się po operacji.)
   He lost his hearing faculty after the accident. (Po wypadku stracił zdolność słyszenia.)
 5. power , *****
  • zdolność, umiejętność, moc [policzalny lub niepoliczalny]
   The surgeon did everything in his power to save the patient. (Chirurg zrobił wszystko, co w jego mocy, aby uratować pacjenta.)
   He believes that this stone has a magical power. (On wierzy, że ten kamień ma magiczną moc.)
   You have the power to change your life. (Masz moc, aby zmienić swoje życie.)
 6. command ***
  • znajomość, umiejętność (np. posługiwania się językiem)
   His command of English is extraordinary. (Jego znajomość angielskiego jest niezwykła.)
   I must say she has a great command of the world economy. (Muszę powiedzieć, iż ona ma ogromną znajomość gospodarki światowej.)
 7. competence ** , także: competency przestarzale *   [niepoliczalny]
  What will matter is not your competence, but your character. (Znaczenie będą miały nie twoje umiejętności, ale twój charakter.)
 8. qualification *
 9. workmanship
 10. magic touch
 11. deftness
 12. art of doing  
 13. skilfulness BrE , skillfulness AmE
 14. facture
czasownik
 1. dow **

Powiązane zwroty — "umiejętność"

rzeczownik
czytanie (czynność lub umiejętność) = reading
dar (wrodzona umiejętność) = gift
narzędzie (wyposażenie lub umiejętność potrzebna w pracy) = tool
dowcip (jako umiejętność mówienia rzeczy zabawnych i sprytnych) = wit
prezencja (wygląd, umiejętność zaprezentowania się) = presence
przenikliwość (umiejętność dostrzeżenia i zrozumienia znaczenia ludzi oraz sytuacji) = insight
celność (broni lub umiejętność celowania człowieka) = aim
czasownik
umieć = can , can +1 znaczenie
pokazać (np. jakąś umiejętność) = demonstrate
opanować (np. jakąś umiejętność) = hurdle
udoskonalić (umiejętność) = hone
odświeżyć (umiejętność) = refurbish , refurb potocznie
przymiotnik
rozumny (posiadający umiejętność podejmowania decyzji) = rational
wartościowy (np. umiejętność) = priceless
wrodzony (np. talent, umiejętność) = native
akrobatyczny (umiejętność, sposób poruszania się) = acrobatic
przysłówek
phrasal verb
odznaczyć (np. czyjaś cecha, umiejętność) = mark out

"umiejętność" — Słownik kolokacji angielskich

magic touch kolokacja
 1. magic przymiotnik + touch rzeczownik = zdolność, umiejętność
  Zwykła kolokacja

  Perhaps he really does have the magic touch with women.