BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"umiejętnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "umiejętnie" po polsku

"umiejętnie" — Słownik kolokacji angielskich

with skill kolokacja
  1. with przyimek + skill rzeczownik = z wielką wprawą, umiejętnie
    Bardzo silna kolokacja

    Children with poor social skills often feel they do not look right.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo