"pokazać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pokazać" po polsku

obrazek do "show somebody around something" po polsku
czasownik
 1. show somebody something *****
  • pokazać komuś coś
   Could you show me your notebook? (Czy mógłbyś pokazać mi swój zeszyt?)
   I showed him my phone. (Pokazałem mu swój telefon.)
  • pokazać komuś coś (np. drogę)
   I will show you the way to the cinema. (Pokażę ci drogę do kina.)
   Would you be so kind as to show me the way to the garden? (Czy byłbyś tak miły i pokazał mi drogę do ogrodu?)
phrasal verb
 1. show somebody around something , show somebody round something BrE

pokazać

czasownik
 1. demonstrate ***
  • zademonstrować, pokazać (np. jakąś umiejętność) [przechodni]
   Can you demonstrate me your strength? (Czy możesz zademonstrować mi swoją siłę?)
   What tricks can your dog demonstrate? (Jakie sztuczki może pokazać twój pies?)
 2. show sportsmanship
czasownik
 1. show , *****
  • pokazywać, prezentować (pozwalać zobaczyć) [przechodni]
   I showed her the letter. (Pokazałem jej list.)
   The airlines showed their new planes. (Linie lotnicze zaprezentowały swoje nowe samoloty.)
   Can you show me your new car? (Czy możesz pokazać mi swój nowy samochód?)
   Show me your photos. (Pokaż mi swoje zdjęcia.)
 2. reflect ****
  • odbijać się (o wizerunku), pokazywać (odbicie czegoś w lustrze) [przechodni]
   Her face reflected in the mirror. (Jej twarz odbijała się w lustrze.)
   The view was amazing - the trees and the moon reflected in the lake! (Widok był niesamowity - drzewa i księżyc odbijały się w jeziorze!)
 3. point ***** , pt (skrót) *
  • pokazywać, uświadamiać (że coś jest prawdą) [nieprzechodni]
   I pointed her that she would never be rich. (Uświadomiłem jej, że nigdy nie będzie bogata.)
   My parents tried to point me that I was not talented enough to become a rockstar. (Moi rodzice próbowali mi uświadomić, że nie jestem wystarczająco zdolny, aby zostać gwiazdą rocka.)
 4. exhibit ***
 5. show a front
 6. kithe ScoE , także: kythe ScoE
phrasal verb
 1. be on *****
 2. point out ***
phrasal verb
 1. show up ***
  • pokazywać się, pojawiać się
   Will you show up at my party? (Pojawisz się na mojej imprezie?)
   I hope he won't show up here, I'm mad at him. (Mam nadzieję, że on się tu nie pokaże, jestem na niego wściekły.)
   I won't be able to show up at your party, Kim. (Nie będę w stanie pojawić się na twojej imprezie, Kim.)
idiom
 1. make an appearance
  • pokazywać się, pojawiać się, występować
   Do you think that this famous singer will make an appearance? (Myślisz, że wystąpi ta słynna piosenkarka?)
   I don't think she'll make an appearance - she's very busy. (Nie sądzę, żeby ona się pojawiła - jest bardzo zajęta.)

Powiązane zwroty — "pokazać"

czasownik
rzeczownik
przymiotnik
pokaźny = substantial +9 znaczeń
w odniesieniu do spłacania czegoś (aby pokazać, że poważnie podchodzimy do zawarcia umowy) = good faith
pokazowy = exhibitive +1 znaczenie
przyimek
phrasal verb
proszę cię (używane by pokazać, że wiemy, że ktoś nie mówi prawdy) = come on , także: c'mon potocznie
idiom
przysłówek
inne

powered by  eTutor logo