"exhibiting" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "exhibiting" po angielsku — Słownik polsko-angielski

exhibiting

rzeczownik
 1. wystawianie, pokazywanie (eksponatów na wystawie)
 2. okazywanie (np. zdolności, umiejętności) formal
czasownik
 1. wystawiać, pokazywać (eksponaty na wystawie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  He exhibited his paintings in the museum. (On wystawił swoje obrazy w muzeum.)
  They want to exhibit my sculpture. (Oni chcą wystawić moją rzeźbę.)
  zobacz także: show
 2. okazywać (np. zdolności, umiejętności) formal [TRANSITIVE]
  He exhibits exceptional musical abilities. (On okazuje wyjątkowe muzyczne zdolności.)
  This student exhibits great potential. (Ten uczeń okazuje ogromny potencjał.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. eksponat [COUNTABLE]
  Please do not touch the exhibits. (Proszę nie dotykać eksponatów.)
  Our exhibits are constantly guarded. (Nasze eksponaty są stale strzeżone.)
  Be careful, this exhibit is very unique and valuable. (Ostrożnie, ten eksponat jest bardzo wyjątkowy i cenny.)
 2. dowód rzeczowy (w śledztwie) [COUNTABLE]
  One of the exhibits was a knife covered in blood. (Jednym z dowodów rzeczowych był nóż pokryty krwią.)
  We need more exhibits, this one is not good enough. (Potrzebujemy więcej dowodów rzeczowych, ten jeden nie jest wystarczająco dobry.)
  They won't believe you if you don't show them any exhibits. (Nie uwierzą ci, jeśli nie pokażesz im żadnych dowodów rzeczowych.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.