Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"pokaźny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pokaźny" po polsku

pokaźny

przymiotnik
 1. substantial ***
  • obfity (o posiłku), pokaźny (o sumie), znaczny (o rozmiarze)
   They served us a substantial meal. (Oni podali nam obfity posiłek.)
   I have been rewarded with a substantial sum of money. (Zostałem nagrodzony pokaźną sumą pieniędzy.)
 2. healthy ***
  • znaczny, niemały, pokaźny
   It's a healthy amount of money, you should take it. (To jest pokaźna suma pieniędzy, powinieneś je wziąć.)
   I inherited a healthy fortune. (Odziedziczyłem pokaźny majątek.)
 3. ample *
  • pokaźny, dostatecznie duży, sowity
   There's ample room for your things in the other room. (Jest wystarczająco dużo miejsca na twoje rzeczy w drugim pokoju.)
   He gave me ample time to respond. (On dał mi wystarczająco dużo czasu by odpowiedzieć.)
 4. handsome **
  • hojny, sowity, pokaźny (np. suma)
   I got a handsome paycheck. (Dostałem sowitą wypłatę.)
   I received a handsome prize for winning the competition. (Otrzymałem sowitą nagrodę za wygranie zawodów.)
   He came into a handsome sum of money. (On odziedziczył pokaźną sumę pieniędzy.)
 5. sizeable , także: sizable American English *
  • pokaźny (o majątku), znaczny (o ilości), spory (o rozmiarze czegoś)
 6. appreciable
 7. copious
 8. goodly
  • pokaźny, spory, znaczny (np. suma, ilość) przestarzale
   He won a goodly sum of money. (On wygrał znaczną sumę pieniędzy.)
   There was a goodly number of people in the church. (W kościele była spora liczba ludzi.)
 9. overbrimming
 10. ponderable

powered by  eTutor logo