"rozumny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rozumny" po polsku

rozumny

przymiotnik
 1. intelligent **
 2. rational **
  • rozumny (posiadający umiejętność podejmowania decyzji) oficjalnie
   He's a rational human being, he can make his own decisions. (On jest rozumnym człowiekiem, potrafi podejmować samodzielne decyzje.)
 3. sane
 4. savvy *
 5. thinking ***
  • rozumny, myślący
   Every thinking citizen should be against the new immigration law. (Każdy myślący obywatel powinien być przeciwko nowej ustawie imigracyjnej.)
   You are a thinking being, use your brain! (Jesteś istotą myślącą, użyj swojego mózgu!)
 6. sagacious

powered by  eTutor logo