PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zdolność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdolność" po polsku

zdolność

of Create Ability,
rzeczownik
 1. ability ****
  • zdolność (robienia czegoś, np. chodzenia) [policzalny]
   She seemed to have lost the ability to talk. (Wydaje się, że ona straciła zdolność mówienia.)
   He lost his ability to open up to a woman. (On stracił zdolność do otworzenia się przed kobietą.)
   przeciwieństwo: inability
   important nie mylić z: skill
   zobacz także: disability
  • umiejętność, zdolność [policzalny lub niepoliczalny]
   You have an ability to problem-solve. (Masz zdolność do rozwiązywania problemów.)
   We could use some of your abilities in our new project. (Moglibyśmy wykorzystać twoje umiejętności w naszym nowym projekcie.)
   przeciwieństwo: inability
 2. capability **
  • zdolność, wydajność (np. intelektu, maszyny) [policzalny]
   the extent of somebody's abilities
   The machine had lost 15 percent of its full power capability. (Maszyna straciła piętnaście procent swojej pełnej wydajności.)
   This robot's capability for learning is virtually endless. (Zdolność tego robota do nauki jest praktycznie nieskończona.)
  • zdolność, możliwość [policzalny]
   If we get the capability, put the question to her. (Jeżeli dostaniemy możliwość, przedstaw jej to pytanie.)
   If you have the capability, do it. (Jeżeli masz możliwość, to zrób to.)
 3. faculty ***
  • zdolność, umiejętność (np. do słyszenia, widzenia) [policzalny zwykle liczba mnoga]
   His hearing faculty is impaired. (Jego zdolność słuchania jest upośledzona.)
   My seeing faculty improved after the surgery. (Moja zdolność widzenia poprawiła się po operacji.)
   He lost his hearing faculty after the accident. (Po wypadku stracił zdolność słyszenia.)
 4. power , *****
  • zdolność, umiejętność, moc [policzalny lub niepoliczalny]
   The surgeon did everything in his power to save the patient. (Chirurg zrobił wszystko, co w jego mocy, aby uratować pacjenta.)
   He believes that this stone has a magical power. (On wierzy, że ten kamień ma magiczną moc.)
   You have the power to change your life. (Masz moc, aby zmienić swoje życie.)
 5. capacity ***
  • zdolność (np. do uczenia się) [policzalny lub niepoliczalny]
   She has an innate capacity for learning foreign languages. (Ona ma wrodzoną zdolność do nauki języków obcych.)
   Singing is beyond my capacity. (Śpiewanie jest poza moimi zdolnościami.)
 6. facility ***
 7. qualification *
 8. aptitude
 9. bent
 10. magic touch
rzeczownik
 1. faculty of something

Powiązane zwroty — "zdolność"

rzeczownik
mowa (zdolność mówienia) = speech
zaleta (użyteczna zdolność) = asset
prędkość (zdolność szybkiego poruszania się) = speed
niezdolność = inability +5 znaczeń
uzdolnienie = abilities +1 znaczenie
trawienie (zdolność przetwarzania jedzenia) = digestion
samokontrola (zdolność do obserwacji i oceny własnego zachowania) = self-monitoring
supermoc (nadludzka zdolność) = superpower
sprawczość (zdolność oddziaływania jednostki na inne jednostki) = agency
ruchliwość (zdolność do poruszania się spontanicznie i samodzielnie) = motility
potencjał wojskowy (zdolność do osiągnięcia zamierzonego celu militarnego) = military capability
responsywność (zdolność do reakcji na działania innej osoby) = responsiveness
odtwarzalność (zdolność do bycia odtworzonym lub skopiowanym, np. wynik) = reproducibility
czasownik
tracić (np. jakąś zdolność, cechę) = lose
ciąć (mieć zdolność cięcia) = cut
przymiotnik
zdolny = able +6 znaczeń

"zdolność" — Słownik kolokacji angielskich

magic touch kolokacja
 1. magic przymiotnik + touch rzeczownik = zdolność, umiejętność
  Zwykła kolokacja

  Perhaps he really does have the magic touch with women.