Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"wrodzona zdolność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wrodzona zdolność" po polsku

wrodzona zdolność

rzeczownik
 1. instinct **
  • instynkt, wrodzona zdolność [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   He has an instinct for cooking. (On ma instynkt do gotowania.)
   People with an instinct for helping others are invaluable. (Ludzie z instynktem do pomocy innym są bezcenni.)

"wrodzona zdolność" — Słownik kolokacji angielskich

natural capacity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wrodzona zdolność
 1. natural przymiotnik + capacity rzeczownik
  Luźna kolokacja

  "Man is a social being," wrote another worker, "the very nature and the circumstances necessary to the development of his natural capacities proclaim."

powered by  eTutor logo