TYLKO DO NIEDZIELI!Rabat -40% na roczny kurs angielskiego.SPRAWDŹ >>Zamknij

"prędkość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "prędkość" po polsku

prędkość

rzeczownik
 1. speed ****
  • szybkość, prędkość (poruszania się) [policzalny lub niepoliczalny]
   He increased the jeep's speed slightly. (On lekko zwiększył prędkość dżipa.)
   The top speed wouldn't be more than fifty miles per hour. (Maksymalna prędkość nie powinna być większa niż pięćdziesiąt mil na godzinę.)
   zobacz także: velocity
  • prędkość (zdolność szybkiego poruszania się) [niepoliczalny]
   What's this car's maximum speed? (Jaka jest maksymalna prędkość tego samochodu?)
   The speed of the new model is much higher. (Prędkość nowego modelu jest dużo wyższa.)
 2. rate *****
  • szybkość, tempo (np. wzrostu), prędkość (robienia czegoś) [policzalny]
   I told my assistants to work on their own rate. (Powiedziałem swoim asystentom, żeby pracowali w swoim tempie.)
   Although he is recovering, the rate of progress is quite slow. (Mimo, że on dochodzi do siebie, tempo postępu jest raczej wolne.)
   At this rate, we'll never get home by midnight. (W tym tempie nigdy nie zajedziemy do domu przed północą.)
 3. velocity * , v (skrót)
  • prędkość (skalarna, wektorowa) termin techniczny [policzalny lub niepoliczalny]
   What's the velocity per second of a five-inch pipe? (Jaka jest prędkość na sekundę dla rury pięciocalowej?)
   Based on altitude, angle of ascent and velocity, it'll hit Europe in 35 minutes. (Biorąc pod uwagę wysokość, kąt wznoszenia i prędkość, uderzy w Europę za trzydzieści pięć minut.)
   zobacz także: speed
 4. quickness
 5. rapidity
 6. rapidness
 7. celerity

Powiązane zwroty — "prędkość"

phrasal verb
czasownik
przysłówek
prędko = swiftly +2 znaczenia
przymiotnik
szaleńczy (np. prędkość) = furious
zawrotny (np. prędkość) = giddy +1 znaczenie
kątowy (np. prędkość kątowa w fizyce) = angular
rzeczownik
idiom
stać z radarem (kontrolować prędkość radarem) = take pictures
inne