"gwałtowność" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "gwałtowność" po polsku

gwałtowność

rzeczownik
 1. violence ****
  • gwałtowność, siła (np. wichury) [niepoliczalny]
   The violence of the storm destroyed many buildings. (Siła burzy zniszczyła wiele domów.)
   When the violence of the wind blew off the rooftop, they started running away. (Kiedy gwałtowność wiatru zdmuchnęła dach, oni zaczęli uciekać.)
 2. precipitation , precip potocznie  
  He always acted with a certain precipitation. (On zawsze działał z pewną gwałtownością.)
 3. vehemence
 4. rapidity
 5. fierceness  
 6. boisterousness
 7. impetuosity
 8. impetuousness
 9. forcibleness
 10. convulsiveness
 11. gustiness
 12. storminess
 13. rapidness

Powiązane zwroty — "gwałtowność"

przysłówek
gwałtownie = rapidly +13 znaczeń
inne
idiom
przymiotnik
gwałtowny = fierce +31 znaczeń
rzeczownik