BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pasja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pasja" po polsku

pasja

obrazek do "passion" po polsku passion obrazek do "hobby" po polsku
rzeczownik
 1. passion ***
  • namiętność, pasja [policzalny lub niepoliczalny]
   He felt a strong passion for her. (On czuł do niej silną namiętność.)
   His passion scared her. (Jego namiętność ją przeraziła.)
   przeciwieństwo: apathy
   zobacz także: fervour
  • pasja, zamiłowanie [policzalny]
   Playing bridge is his greatest passion. (Gra w brydża jest jego największą pasją.)
   I don't share his passion for astronomy. (Nie podzielam jego pasji do astronomii.)
 2. hobby *
  • hobby, pasja [policzalny]
   I gave up teaching and followed my hobby. (Porzuciłem nauczanie i podążyłem za swoim hobby.)
   His hobby is tinkering with his motorbike. (Jego hobby jest majstrowanie przy jego motorze.)
   She seemed pleased that I was taking an interest in her hobby. (Ona zdawała się być zadowolona z tego, że interesuje mnie jej hobby.)
 3. pursuit , **
 4. abandon ***
  • pasja, zapamiętanie [niepoliczalny]
   He beat her in abandon. (On bił ją w zapamiętaniu.)
   She slapped her daughter with abandon. (Ona spoliczkowała swoją córkę w pasji.)
 5. vehemence

Powiązane zwroty — "pasja"

przymiotnik
pasjonujący = exciting +6 znaczeń
rzeczownik

powered by  eTutor logo