"pasja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pasja" po polsku — Słownik angielsko-polski

pasja

passion
rzeczownik
 1. passion ***
  • namiętność, pasja [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   He felt a strong passion for her. (On czuł do niej silną namiętność.)
   His passion scared her. (Jego namiętność ją przeraziła.)
   przeciwieństwo: apathy
   zobacz także: fervour
  • pasja, zamiłowanie [COUNTABLE]
   Playing bridge is his greatest passion. (Gra w brydża jest jego największą pasją.)
   I don't share his passion for astronomy. (Nie podzielam jego pasji do astronomii.)
 2. hobby *
  • hobby, pasja [COUNTABLE]
   I gave up teaching and followed my hobby. (Porzuciłem nauczanie i podążyłem za swoim hobby.)
   His hobby is tinkering with his motorbike. (Jego hobby jest majstrowanie przy jego motorze.)
   She seemed pleased that I was taking an interest in her hobby. (Ona zdawała się być zadowolona z tego, że interesuje mnie jej hobby.)
 3. pursuit **
  • zajęcie, praca, pasja, hobby formal [COUNTABLE USUALLY PLURAL]
   Passionate pursuit of art has never meant riches. (Pasja do sztuki nikogo jeszcze nie uczyniła bogatym.)
   Fishing is his favourite outdoor pursuit. (Wędkarstwo jest jego ulubionym zajęciem na świeżym powietrzu.)
 4. abandon ***
  • pasja, zapamiętanie [UNCOUNTABLE]
   He beat her in abandon. (On bił ją w zapamiętaniu.)
   She slapped her daughter with abandon. (Ona spoliczkowała swoją córkę w pasji.)
 5. vehemence

Powiązane zwroty — "pasja"

przymiotnik
pasjonujący = exciting +6 znaczeń
rzeczownik