"zapamiętanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zapamiętanie" po polsku — Słownik angielsko-polski

zapamiętanie

rzeczownik
 1. abandon ***
  • pasja, zapamiętanie [UNCOUNTABLE]
   He beat her in abandon. (On bił ją w zapamiętaniu.)
   She slapped her daughter with abandon. (Ona spoliczkowała swoją córkę w pasji.)
rzeczownik
 1. passion ***   [COUNTABLE]
  Playing bridge is his greatest passion. (Gra w brydża jest jego największą pasją.)
  I don't share his passion for astronomy. (Nie podzielam jego pasji do astronomii.)
rzeczownik
 1. zeal   [UNCOUNTABLE]
  They misunderstood my zeal. (Oni źle zrozumieli mój zapał.)
  Their zeal was always greater than their wisdom. (Ich zapał był zawsze większy niż ich mądrość.)
  link synonim: zest
czasownik
 1. learn *****
phrasal verb
 1. take something in ** , także: take in something **
idiom
 1. commit something to memory