namiętność, pasja

passion

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He felt a strong passion for her. = On czuł do niej silną namiętność.