Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"contemporary art" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "contemporary art" po angielsku

"contemporary art" — Słownik kolokacji angielskich

contemporary art kolokacja
  1. contemporary przymiotnik + art rzeczownik = sztuka współczesna
    Bardzo silna kolokacja

    The public and media are more used to contemporary art now.

powered by  eTutor logo