"American art" — Słownik kolokacji angielskich

American art kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Amerykańska sztuka
  1. American przymiotnik + art rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "This story is important to all who care about American art and society."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo