"wymuszony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymuszony" po polsku

wymuszony

przymiotnik
 1. forced *  
  link synonim: strained
 2. unwilling *
 3. strained
  • napięty (o atmosferze, stosunkach), wymuszony (np. śmiech, spokój)
   He laughed but I knew it was a strained laugh. (Śmiał się ale wiem, że był to wymuszony śmiech.)
   link synonim: forced
 4. grudging
 5. prim , także: primsie Scottish English
 6. imposed
 7. constrained
  • wymuszony (np. uśmiech)
 8. stilted
 9. mirthless
  • wymuszony (np. uśmiech, radość)
 10. mimsy British English
 11. voulu literary
czasownik
 1. force *****
  • zmuszać (kogoś), wymuszać (coś, np. zmianę) [TRANSITIVE]
   I didn't want to do it, they forced me. (Nie chciałam tego robić, oni mnie zmusili.)
   My parents were trying to force a change in my schedule. (Moi rodzice próbowali wymusić zmianę w moim planie zajęć.)
 2. exact **
  • wymagać, wymuszać formal
   I exact loyalty from my employees. (Wymagam lojalności od moich pracowników.)
   Their job exacts a lot of attention. (Ich praca wymaga wiele uwagi.)
   The kidnapper exacted a ransom from them. (Porywacz wymusił od nich okup.)
 3. enforce **
  • narzucać, wymuszać (np. posłuszeństwo, dyscyplinę) [TRANSITIVE]
   I enforced the discipline on my children by punishing and rewarding them. (Wymusiłem dyscyplinę na moich dzieciach przez karanie i nagradzanie ich.)
 4. impose ***
  • wymuszać (np. posłuszeństwo) formal [TRANSITIVE]
   We finally imposed obedience on our dog. (Nareszcie wymusiliśmy posłuszeństwo na naszym psie.)
 5. wring
 6. hold somebody to ransom
phrasal verb
 1. inflict something on

powered by  eTutor logo