"wymusić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wymusić" po polsku

czasownik
 1. force *****
  • zmuszać (kogoś), wymuszać (coś, np. zmianę) [przechodni]
   I didn't want to do it, they forced me. (Nie chciałam tego robić, oni mnie zmusili.)
   My parents were trying to force a change in my schedule. (Moi rodzice próbowali wymusić zmianę w moim planie zajęć.)
 2. exact **
  • wymagać, wymuszać oficjalnie
   I exact loyalty from my employees. (Wymagam lojalności od moich pracowników.)
   Their job exacts a lot of attention. (Ich praca wymaga wiele uwagi.)
   The kidnapper exacted a ransom from them. (Porywacz wymusił od nich okup.)
 3. enforce **
  • narzucać, wymuszać (np. posłuszeństwo, dyscyplinę) [przechodni]
   I enforced the discipline on my children by punishing and rewarding them. (Wymusiłem dyscyplinę na moich dzieciach przez karanie i nagradzanie ich.)
 4. impose ***
 5. wring
 6. hold somebody to ransom
phrasal verb
 1. inflict something on

powered by  eTutor logo