BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"musieć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "musieć" po polsku

musieć

czasownik
 1. have to *****  
  I have to study. (Muszę się uczyć.)
  My mother told me that I have to do the dishes. (Moja mama powiedziała mi, że muszę umyć naczynia.)
  He doesn't have to go to the dentist. (On nie musi iść do dentysty.)
  We don't have to fight. (Nie musimy walczyć.)
 2. need *****
  • musieć, potrzebować (coś zrobić) [TRANSITIVE]
   I need to buy a pair of trousers. (Muszę kupić spodnie.)
   I need a beer. (Potrzebuję się napić piwa.)
   We need to cut out the part where he answers the questions. (Musimy wyciąć tę część, w której on odpowiada na pytania.)
   You don't need to buy it. (Nie musisz tego kupować.)
 3. must *****
  • musieć (coś zrobić)
   We must clean our room every day. (Codziennie musimy sprzątać nasz pokój.)
   Before I go out, I must do my homework. (Zanim wyjdę, muszę zrobić zadanie domowe.)
 4. keep *****
  • powstrzymywać, kazać, trzymać, musieć (zmusić kogoś do zrobienia czegoś, co powstrzyma go przed zrobieniem czegoś innego) [TRANSITIVE]
   Sorry to keep you waiting. (Przepraszam, że musiałeś czekać.)
   Don't let her keep you from your responsibilities. (Nie pozwól jej powstrzymywać cię od wykonywania swoich obowiązków.)
 5. owe **
  • musieć (coś zrobić, ponieważ komuś coś się należy, np. szacunek) [TRANSITIVE]
   I owe you an apology. (Muszę cię przeprosić.)
   You owe him respect. (Musisz go szanować.)
 6. gotta spoken , także: gotsta slang
  • musieć (nieformalny sposób powiedzenia, że powinno się coś zrobić), skrót od "have got to" informal
   I gotta help him. (Muszę mu pomóc.)
   We gotta go. (Musimy iść.)
   Skróty gotta, wanna i gonna występują w nieformalnym języku mówionym. Pojawiają się slangu, tekstach piosenek itd.
idiom
 1. be bound to do , be bound to do something
  • na pewno się stać, na pewno coś zrobić, musieć (to normalne, że coś się dzieje) spoken
   to be certain to do something
   She is bound to ask. (Ona na pewno zapyta.)
   You're bound to feel nervous before your exam. (To normalne, że denerwujesz się przed swoim egzaminem.)
   This day was bound to come. (Ten dzień musiał nadejść.)

"musieć" — Słownik kolokacji angielskich

have to kolokacja
 1. have czasownik + to przyimek = musieć
  Silna kolokacja

  I like having time to myself, and being an individual.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo