"sztywny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sztywny" po polsku — Słownik angielsko-polski

sztywny

przymiotnik
 1. wooden ***
  • sztywny, drętwy (o osobie)
   He's really wooden. He never laughs. (On jest naprawdę sztywny. On nigdy się nie śmieje.)
   Why do you have to be so wooden? Can't you have some fun? (Dlaczego musisz być taki drętwy? Dlaczego się trochę nie zabawisz?)
 2. fixed **
  • sztywny, niezmienny (np. o terminie)
   All of my appointments are fixed, I have no time for you. (Wszystkie moje spotkania są sztywne, nie mam dla ciebie czasu.)
 3. stiff **
  • sztywny, twardy
   This steak is stiff. (Ten stek jest twardy.)
   I have to buy a stiff brush. (Muszę kupić twardy pędzel.)
   link synonim: rigid
   przeciwieństwo: flexible
   zobacz także: firm
  • gęsty, sztywny
   Beat the egg whites until they are stiff. (Ubijaj białka, aż będą sztywne.)
 4. rigid *
  • sztywny, twardy
   The matter in a neutron star is about as rigid as matter can get. (Materia w gwieździe neutronowej jest prawie tak sztywna jak sztywna może być materia.)
   link synonimy: stiff, firm
   przeciwieństwo: elastic
 5. woody
 6. prim , także: primsie Scottish English
 7. unyielding
 8. inflexible
 9. uptight
  • nerwowy, spięty, sztywny informal
   And I was always the uptight little girl everyone avoided. (A ja zawsze byłam tą spiętą dziewczynką, której każdy unikał.)
 10. stodgy
  • nudny (np. o sztuce), drętwy (np. o atmosferze), sztywny (np. o osobie)
   zobacz także: stuffy
 11. set *****
  • stały, sztywny (trudny do zmiany)
   We are on a set schedule of meetings. (Mamy sztywny harmonogram spotkań.)
   She has set rules and I don't want to change them. (Ona ma sztywne zasady i nie chcę ich zmieniać.)
  • sztywny (np. wyraz twarzy)
   She always has a set face. (Ona ma zawsze sztywny wyraz twarzy.)
   She assumed a set face to appear older. (Ona przybrała sztywną minę, aby wyglądać na starszą.)
 12. starchy
 13. prissy
 14. buttoned-up
 15. hardset
 16. unlimber  
 17. sclerous
 18. hard and fast
 19. offed
 20. zero cool
 21. tight-arsed British English , tight-assed American English
 22. brassbound