"trwały" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "trwały" po polsku

trwały

przymiotnik
 1. permanent ***
  • stały, trwały
   lasting
   There can be permanent damage. (Może tam być trwałe uszkodzenie.)
   That way I'd have a permanent supply. (W ten sposób mogę mieć stałe dostawy.)
   What's your permanent address? (Jaki jest Twój stały adres?)
   link synonimy: stable, constant, steady
   przeciwieństwo: temporary
   zobacz także: invariable
 2. tough **** , także: teugh ScoE
  • wytrzymały, trwały (np. materiał)
   My phone is tough, it won't break. (Mój telefon jest wytrzymały, nie zepsuje się.)
   Oak wood is very tough. (Drewno dębowe jest bardzo trwałe.)
 3. persistent *
 4. sustainable **
  • długofalowy, trwały (np. wzrost)
   Our company's sustainable revenue has caused rises for all employees. (Trwały wzrost dochodu naszej firmy spowodował podwyżki dla wszystkich pracowników.)
 5. lasting *
 6. enduring *
 7. durable *
 8. heavy-duty , severe duty
 9. stable **
  • trwały, stały termin techniczny
   She's in a stable relationship. (Ona jest w stałym związku.)
   The temperature in the room was stable. (Temperatura w pokoju była stała.)
   link synonim: permanent
 10. solid ***  
  The building is made out of solid materials. (Budynek jest zbudowany z trwałych materiałów.)
  This phone is more solid than others. (Ten telefon jest trwalszy od innych.)
 11. tenacious
  • mocny (chwyt, uścisk), trwały (o pamięci)
 12. rooted
 13. serviceable
  • solidny (o narzędziach), trwały (o ubraniu)
 14. everlasting , everduring
  • trwały (np. sztuczny kwiat)
 15. abiding
 16. refractory
 17. incorruptible
 18. indissoluble
 19. non-perishable , także: nonperishable
 20. recollective
  • trwały (o pamięci)
 21. retentive
 22. copper-bottomed
 23. intransient
 24. unfadable
 25. imperishable
 26. toughish
 27. longevous   przestarzale
przysłówek
 1. imperishably
czasownik
 1. last , *****   [nieprzechodni]
  How long did the film last? (Jak długo trwał film?)
  A lesson lasts forty-five minutes. (Lekcja trwa czterdzieści pięć minut.)
 2. continue *****
 3. span **  
  His presidency spanned 8 years. (Jego prezydentura trwała 8 lat.)
 4. linger * , linger on
 5. stand *****
 6. persevere
  • wytrwać (w czymś), trwać (przy czymś)
   The treatment is painful, but I'm going to persevere with it. (Leczenie jest bolesne, ale wytrwam w nim.)
 7. abide *
phrasal verb
 1. keep up **
 2. keep on *
 3. hold on **
 1. be in process
 2. be in session  
 3. be in pending  

powered by  eTutor logo