ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"prep" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "prep" po angielsku

prep **

rzeczownik
 1. praca domowa, lekcje British English potocznie [niepoliczalny]
  I asked her to help me with my prep. (Poprosiłem ją, żeby pomogła mi z moją pracą domową.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przygotowywać się (np. do egzaminu) American English potocznie
  I have all morning to prep for the exam. (Mam cały ranek na przygotowania do egzaminu.)
 2. przygotowywać (np. jedzenie) American English potocznie
  This kind of meal will take an awful lot of time to prep. (Taka potrawa będzie potrzebowała okrutnie dużo czasu na przygotowanie.)
 3. czynić przygotowania American English potocznie
  We need to prep our team for the match. (Musimy przygotować naszą drużynę na ten mecz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. przygotowawczy

preppy
prep **

rzeczownik
 1. osoba przypominająca swoim wyglądem i zachowaniem ucznia prywatnej szkoły (często z bogatych rodzin) American English potocznie

preposition , prep. (skrót) ** , prep (skrót) British English ** , także: adposition

rzeczownik
 1. przyimek (np. "at", "in", "on") [policzalny]
  A preposition is a word usually used before a noun. (Przyimek to słowo zazwyczaj używane przed rzeczownikiem.)
  Today she taught us prepositions of time and place. (Dzisiaj ona nauczyła nas przyimków czasu i miejsca.)
  The preposition "at" has many meanings. (Przyimek "at" ma wiele znaczeń.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "prep"

rzeczownik
survivalist , prepper = surwiwalista (osoba, która przygotowuje się na przetrwanie w razie katastrofy)
prepping = przygotowywanie się (np. do egzaminu) +2 znaczenia
inne
Zobacz także: prep chef, prep cook

powered by  eTutor logo