"praca domowa" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "praca domowa" po polsku

praca domowa [niepoliczalny]

obrazek do "homework" po polsku Why children don't need homework - Kidspot
rzeczownik
 1. homework **
  • praca domowa, zadanie domowe [niepoliczalny]
   Have you done your homework? (Czy odrobiłeś zadanie domowe?)
   The teacher assigned him extra homework as a punishment. (Nauczyciel zadał mu za karę dodatkową pracę domową.)
   important nie mylić z: housework
 2. prep **
 3. schoolwork

"praca domowa" — Słownik kolokacji angielskich

household work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca domowa
 1. household rzeczownik + work rzeczownik
  Luźna kolokacja

  Brought up the way she was, Rashmi doesn't know much of household work.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo