Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"prep." po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "prep." po angielsku

preposition , prep. (skrót) ** , prep (skrót) BrE ** , także: adposition

rzeczownik
 1. przyimek (np. "at", "in", "on") [policzalny]
  A preposition is a word usually used before a noun. (Przyimek to słowo zazwyczaj używane przed rzeczownikiem.)
  Today she taught us prepositions of time and place. (Dzisiaj ona nauczyła nas przyimków czasu i miejsca.)
  The preposition "at" has many meanings. (Przyimek "at" ma wiele znaczeń.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. praca domowa, lekcje  BrE potocznie [niepoliczalny]
  I asked her to help me with my prep. (Poprosiłem ją, żeby pomogła mi z moją pracą domową.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przygotowywać się (np. do egzaminu)  AmE potocznie
  I have all morning to prep for the exam. (Mam cały ranek na przygotowania do egzaminu.)
 2. przygotowywać (np. jedzenie)  AmE potocznie
  This kind of meal will take an awful lot of time to prep. (Taka potrawa będzie potrzebowała okrutnie dużo czasu na przygotowanie.)
 3. czynić przygotowania  AmE potocznie
  We need to prep our team for the match. (Musimy przygotować naszą drużynę na ten mecz.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. przygotowawczy
rzeczownik
 1. osoba przypominająca swoim wyglądem i zachowaniem ucznia prywatnej szkoły (często z bogatych rodzin)  AmE potocznie
rzeczownik
 1. leczenie zapobiegawcze przed zakażeniem HIV
  Leki antyretrowirusowe są przyjmowane przez osobę niezakażoną, która jest w grupie wysokiego ryzyka zakażeniem wirusem HIV.

Powiązane zwroty — "prep."

rzeczownik
survivalist , prepper = surwiwalista (osoba, która przygotowuje się na przetrwanie w razie katastrofy)
prepping = przygotowywanie się (np. do egzaminu) +2 znaczenia
inne
Zobacz także: prep chef, prep cook