"adposition" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "adposition" po angielsku

preposition , prep. (skrót) ** , prep (skrót) British English ** , także: adposition

rzeczownik
  1. przyimek (np. "at", "in", "on") [policzalny]
    A preposition is a word usually used before a noun. (Przyimek to słowo zazwyczaj używane przed rzeczownikiem.)
    Today she taught us prepositions of time and place. (Dzisiaj ona nauczyła nas przyimków czasu i miejsca.)
    The preposition "at" has many meanings. (Przyimek "at" ma wiele znaczeń.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo