jeść (zjadać coś)

eat

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

eat = jeść (zjadać coś)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

He's eating an apple. = On je jabłko.