"picie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "picie" po polsku — Słownik angielsko-polski

picie

rzeczownik
 1. drinking **
  • picie (jako czynność) [UNCOUNTABLE]
   The water in the well is not good for drinking. (Woda w tej studni nie jest zdatna do picia.)
 2. drink ****
  • picie, napicie się (nazwa czynności) [COUNTABLE]
   Drinking water is very important in summer. (Picie wody jest bardzo ważne w lecie.)
   I think drinking alcohol from time to time is harmless. (Myślę, że napicie się alkoholu od czasu do czasu jest nieszkodliwe.)
 3. having
 4. bibbing
  • picie (czegoś) old use
 5. sesh
  • picie (czas, w którym pije się alkohol) British English slang
 1. bibbery
  • picie (spożywanie alkoholu) old use
obrazek do "drink" po polsku Drink Sanpin Green Tea
czasownik
 1. drink ****   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  What would you like to drink? (Co chciałbyś do picia?)
  She drank a glass of water. (Ona wypiła szklankę wody.)
  Can I have something to drink? (Czy mogę prosić coś do picia?)
 2. have *****
  • jeść, pić [TRANSITIVE]
   Let's have dinner. (Zjedzmy obiad.)
   "Why are you so weak?" "I didn't have breakfast." ("Czemu jesteś taki słaby?" "Nie jadłem śniadania.")
rzeczownik
 1. imbibe
czasownik
 1. neck ***
  • wypić, obalić, golnąć, zrobić butelkę British English informal
   She necked a mug of beer in 15 seconds. (Ona obaliła kufel piwa w 15 sekund.)
   I can neck this glass of vodka. (Mogę wypić ten kieliszek wódki.)
 2. partake formal , partake of something
idiom
 1. down something *****
  • wyżłopać, wypić informal
   He downed the beer and belched. (On wyżłopał piwo i beknął.)
   After the race, she downed a whole bottle of water. (Po wyścigu ona wypiła całą butelkę wody.)