"picie dużych ilości alkoholu" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "picie dużych ilości alkoholu"

rzeczownik
picie = drinking +3 znaczenia
cegła (telefon o dużych rozmiarach) = brick , brick phone
byk (dorosły samiec niektórych dużych zwierząt) = bull
olbrzym (o roślinie, zwierzęciu, człowieku dużych rozmiarów) = giant
wybrzeże (zwłaszcza o dużych przypływach i odpływach) = tidewater
zużywanie (dużych ilości czegoś) = eating
platan (drzewo o dużych pachnących liściach rosnące w Ameryce północnej) = sycamore
inne
czasownik
sporządzać (np. jedzenie, picie) = make
sprzedawać (w dużych ilościach) = shift
przymiotnik
wartościowy (wart dużych pieniędzy) = of value
wielki (o nadzwyczaj dużych przedstawicielach gatunków zwierząt, roślin) = great , gt. (skrót)
phrasal verb
używać czegoś (w dużych ilościach) = get through something
rozesłać coś (zazwyczaj w dużych ilościach, np. reklamę, ofertę) = mail out

"picie dużych ilości alkoholu" — Słownik kolokacji angielskich

heavy drinking kolokacja
  1. heavy przymiotnik + drinking rzeczownik = picie dużych ilości alkoholu
    Bardzo silna kolokacja

    This was due to the long hours and the heavy drinking.

    Podobne kolokacje: