"picie dużych ilości alkoholu" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "picie dużych ilości alkoholu"

rzeczownik

"picie dużych ilości alkoholu" — Słownik kolokacji angielskich

heavy drinking kolokacja
  1. heavy przymiotnik + drinking rzeczownik = picie dużych ilości alkoholu
    Bardzo silna kolokacja

    This was due to the long hours and the heavy drinking.

    Podobne kolokacje: