ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"drinking" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "drinking" po angielsku

drinking **

rzeczownik
 1. picie (jako czynność) [niepoliczalny]
  The water in the well is not good for drinking. (Woda w tej studni nie jest zdatna do picia.)
 2. pijaństwo, nadmierne picie [niepoliczalny]
  The drinking was a problem too, but in a different way. (Pijaństwo też było problemem, ale w inny sposób.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "drink" po polsku obrazek do "drink" po polsku
czasownik
Formy nieregularne: drank past tense, drunk past participle
 1. pić [przechodni/nieprzechodni]
  What would you like to drink? (Co chciałbyś do picia?)
  She drank a glass of water. (Ona wypiła szklankę wody.)
  Can I have something to drink? (Czy mogę prosić coś do picia?)
 2. brać w łapę, brać łapówkę slang
  You can't drink, it's illegal. (Nie możesz brać łapówki, to niezgodne z prawem.)
  Everyone who drinks should be arrested! (Wszyscy, co biorą łapówkę powinni być aresztowani!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. napój [policzalny lub niepoliczalny]
  You'd better have a hot drink. (Powinieneś napić się czegoś ciepłego.)
  She gave him a drink of milk. (Ona dała mu mleka do picia.)
  Would you like a drink? (Chciałbyś coś do picia?)
  link synonim: beverage
 2. picie, napicie się (nazwa czynności) [policzalny]
  Drinking water is very important in summer. (Picie wody jest bardzo ważne w lecie.)
  I think drinking alcohol from time to time is harmless. (Myślę, że napicie się alkoholu od czasu do czasu jest nieszkodliwe.)
 3. nadużywanie alkoholu [niepoliczalny]
  Drink is the major cause of domestic violence. (Nadużywanie alkoholu jest główną przyczyną przemocy domowej.)
  Drink may lead to many diseases. (Nadużywanie alkoholu może prowadzić do wielu chorób.)
 4. łapówka slang
  I tried to give my doctor a drink but he didn't take it. (Próbowałem dać łapówkę mojemu lekarzowi, ale jej nie przyjął.)
  I got a drink but I didn't take it. (Dostałem łapówkę, ale jej nie wziąłem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

eTutor & Diki

Nauczymy Cię słowa drinking i wszystkich innych!

SUPERDUET DO NAUKI JĘZYKÓW

Nauka online

Powiązane zwroty — "drinking"

rzeczownik
phrasal verb
idiom
drink to something = pić za coś (np. czyjeś zdrowie, powodzenie) +1 znaczenie
czasownik
drink heavily = dużo pić (alkoholu) +1 znaczenie
inne
przymiotnik
przysłówek
inne
kolokacje