"tall drink" po polsku - Słownik angielsko-polski

tall drink

rzeczownik
  1. koktajl

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"tall drink" — Słownik kolokacji angielskich

tall drink kolokacja
  1. tall przymiotnik + drink rzeczownik = koktajl
    Luźna kolokacja

    But first I'm going to make us a long, tall drink.

    Podobne kolokacje: