PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"drinking age" — Słownik kolokacji angielskich

drinking age kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiek dotyczący spożywania napojów alkoholowych
  1. drinking rzeczownik + age rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    That is why states raised the drinking age to 21 in the first place.