"drinking fountain" po polsku - Słownik angielsko-polski

drinking fountain

obrazek do "drinking fountain" po polsku File:Drinking Fountain
rzeczownik
  1. wodotrysk z wodą pitną

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "drinking fountain"

czasownik
drink = pić +1 znaczenie
drink heavily = dużo pić (alkoholu) +1 znaczenie
rzeczownik
phrasal verb
idiom
drink to something = pić za coś (np. czyjeś zdrowie, powodzenie) +1 znaczenie
przymiotnik
inne

"drinking fountain" — Słownik kolokacji angielskich

drinking fountain kolokacja
  1. drinking rzeczownik + fountain rzeczownik = wodotrysk z wodą pitną
    Silna kolokacja

    It was built as a public drinking fountain, but the mechanism no longer works.

    Podobne kolokacje: