Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"fountain" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

fountain rzeczownik

rzeczownik + fountain
Kolokacji: 27
water fountain • soda fountain • drinking fountain • Fountain of Youth • marble fountain • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. water fountain = wodotrysk z wodą pitną water fountain
2. soda fountain = bar z napojami gazowanymi (w sklepie, restauracji) soda fountain
3. drinking fountain = wodotrysk z wodą pitną drinking fountain
  • It was built as a public drinking fountain, but the mechanism no longer works.
  • I went over to the drinking fountain and hit myself in the face with a stream of water.
  • What he wanted was just across from the drinking fountain.
  • I went over to a drinking fountain and took a very small drink.
  • All the sailors had to line up at the drinking fountain.
  • I'll get some at the drinking fountain when I go up.
  • The governor looked across the room at a drinking fountain.
  • I can get up and go to the drinking fountain 20 feet away without any issues.
  • The park had a total of four drinking fountains but two have been lost.
  • The water for the drinking fountain came from a spring in a field behind it.
5. marble fountain = marmurowa fontanna marble fountain
fountain + rzeczownik
Kolokacji: 19
fountain pen • Fountain Valley • Fountain Square • Fountain Plaza • Fountain Hill • ...
fountain + czasownik
Kolokacji: 22
fountain plays • fountain stands • fountain splashes • fountain erupts • fountain flows • ...
czasownik + fountain
Kolokacji: 8
include fountains • fountain is designed • fountain surrounded • contain a fountain • fountain made • ...
przymiotnik + fountain
Kolokacji: 43
large fountain • public fountain • small fountain • central fountain • musical fountain • ...
przyimek + fountain
Kolokacji: 11
with fountains • at the fountain • from the fountain • of the fountain • to the fountain • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.