ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"pitnik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pitnik" po polsku

"pitnik" — Słownik kolokacji angielskich

drinking fountain kolokacja
  1. drinking rzeczownik + fountain rzeczownik = wodotrysk z wodą pitną, pitnik
    Silna kolokacja

    It was built as a public drinking fountain, but the mechanism no longer works.