wodotrysk z wodą pitną, pitnik

drinking fountain

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor