"wodotrysk z wodą pitną" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "wodotrysk z wodą pitną"

rzeczownik
kanał (wypełniony wodą) = canal
syfon (z wodą sodową) = siphon , syphon British English +1 znaczenie
przymiotnik
wodny (związany z wodą, np. sporty wodne) = aquatic
pod wodą = underwater +1 znaczenie
czasownik
zalewać (wodą pompę) = prime
gwizdać (czajnik z gotującą się wodą) = whistle
płukać (wodą) = sluice
pokropić (coś wodą) = sprinkle
polewać (kogoś wodą) = squirt
rozcieńczać (coś z wodą) = dilute
zamarzać (np. rury z wodą, maszyneria) = freeze
pochlapać coś (np. wodą) = drip
wybudować kanał (wypełniony wodą) = canal

"wodotrysk z wodą pitną" — Słownik kolokacji angielskich

water fountain kolokacja
 1. water rzeczownik + fountain rzeczownik = wodotrysk z wodą pitną
  Bardzo silna kolokacja

  See that water fountain in the middle of the park?

  Podobne kolokacje:
drinking fountain kolokacja
 1. drinking rzeczownik + fountain rzeczownik = wodotrysk z wodą pitną
  Silna kolokacja

  It was built as a public drinking fountain, but the mechanism no longer works.

  Podobne kolokacje: