"drinking problem" po polsku - Słownik angielsko-polski

drinking problem

rzeczownik
  1. problem z nadużywaniem alkoholu American English
    link synonim: drink problem

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "drinking problem"

rzeczownik
przymiotnik
problem , prob. (skrót) = problemowy (np. sztuka)
czasownik
drink = pić +1 znaczenie
drink heavily = dużo pić (alkoholu) +1 znaczenie
inne
inne
phrasal verb
idiom
drink to something = pić za coś (np. czyjeś zdrowie, powodzenie) +1 znaczenie

"drinking problem" — Słownik kolokacji angielskich

drinking problem kolokacja
  1. drinking rzeczownik + problem rzeczownik = problem z nadużywaniem alkoholu
    Bardzo silna kolokacja

    I didn't want anyone to know my mother had a drinking problem.

    Podobne kolokacje: