TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"drinking" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drinking rzeczownik

rzeczownik + drinking
Kolokacji: 9
binge drinking • beer drinking • wine drinking • tea drinking • coffee drinking • ...
drinking + rzeczownik
Kolokacji: 47
drinking water • drinking problem • drinking age • drinking fountain • drinking habit • drinking song • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. drinking water = woda pitna drinking water
2. drinking problem = problem z nadużywaniem alkoholu drinking problem
3. drinking age = wiek dotyczący spożywania napojów alkoholowych drinking age
4. drinking fountain = wodotrysk z wodą pitną, pitnik drinking fountain
  • It was built as a public drinking fountain, but the mechanism no longer works.
  • I went over to the drinking fountain and hit myself in the face with a stream of water.
  • What he wanted was just across from the drinking fountain.
  • I went over to a drinking fountain and took a very small drink.
  • All the sailors had to line up at the drinking fountain.
  • I'll get some at the drinking fountain when I go up.
  • The governor looked across the room at a drinking fountain.
  • I can get up and go to the drinking fountain 20 feet away without any issues.
  • The park had a total of four drinking fountains but two have been lost.
  • The water for the drinking fountain came from a spring in a field behind it.
5. drinking habit = nałóg pijaństwa, nałóg picia drinking habit
6. drinking song = piosenka biesiadna drinking song
7. drinking buddy = kumpel dotyczący spożywania napojów alkoholowych drinking buddy
8. drinking game = gra dotycząca spożywania napojów alkoholowych drinking game
9. drinking establishment = firma dotycząca spożywania napojów alkoholowych drinking establishment
11. drinking water supply = źródło wody pitnej drinking water supply
12. drinking cup = filiżanka dotycząca spożywania napojów alkoholowych drinking cup
drinking + czasownik
Kolokacji: 6
drinking causes • drinking increases • drinking affects • drinking leads • drinking begins • ...
czasownik + drinking
Kolokacji: 19
stop drinking • quit drinking • start drinking • keep drinking • finish drinking • ...
przymiotnik + drinking
Kolokacji: 16
heavy drinking • excessive drinking • underage drinking • under-age drinking • hard drinking • ...
przyimek + drinking
Kolokacji: 16
with drinking • of drinking • for drinking • about drinking • to drinking • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.