PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"drinking" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drinking rzeczownik

rzeczownik + drinking
Kolokacji: 9
binge drinking • beer drinking • wine drinking • tea drinking • coffee drinking • ...
drinking + rzeczownik
Kolokacji: 47
drinking water • drinking problem • drinking age • drinking fountain • drinking habit • drinking song • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
1. drinking water = woda pitna drinking water
2. drinking problem = problem z nadużywaniem alkoholu drinking problem
3. drinking age = wiek dotyczący spożywania napojów alkoholowych drinking age
4. drinking fountain = wodotrysk z wodą pitną, pitnik drinking fountain
5. drinking habit = nałóg pijaństwa, nałóg picia drinking habit
6. drinking song = piosenka biesiadna drinking song
7. drinking buddy = kumpel dotyczący spożywania napojów alkoholowych drinking buddy
8. drinking game = gra dotycząca spożywania napojów alkoholowych drinking game
9. drinking establishment = firma dotycząca spożywania napojów alkoholowych drinking establishment
11. drinking water supply = źródło wody pitnej drinking water supply
  • This tank was used for ensuring drinking water supply to the city.
  • Below, the former drinking water supply is symbolized as a well.
  • Typically, pathogens cause disease when they are present in public drinking water supplies.
  • The area also suffers from problems with inadequate drinking water supply.
  • These were lost when the lake was raised in the 1940s to provide drinking water supplies.
  • The standards are typically the same as those established or proposed for public drinking water supplies.
  • Environmental protection is very important to us, and this will go a long way to protect our drinking water supply.
  • The lake is the drinking water supply for the municipality.
  • Large quantities are also used to treat drinking water supplies and in the power generation industry.
  • The disruption of the drinking water supply could last up to a month, officials said this evening.
12. drinking cup = filiżanka dotycząca spożywania napojów alkoholowych drinking cup
drinking + czasownik
Kolokacji: 6
drinking causes • drinking increases • drinking affects • drinking leads • drinking begins • ...
czasownik + drinking
Kolokacji: 19
stop drinking • quit drinking • start drinking • keep drinking • finish drinking • ...
przymiotnik + drinking
Kolokacji: 16
heavy drinking • excessive drinking • underage drinking • under-age drinking • hard drinking • ...
przyimek + drinking
Kolokacji: 16
with drinking • of drinking • for drinking • about drinking • to drinking • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.