"drinking" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

drinking rzeczownik

rzeczownik + drinking
Kolokacji: 9
binge drinking • beer drinking • wine drinking • tea drinking • coffee drinking • ...
drinking + rzeczownik
Kolokacji: 47
drinking water • drinking problem • drinking age • drinking fountain • drinking habit • drinking song • ...
drinking + czasownik
Kolokacji: 6
drinking causes • drinking increases • drinking affects • drinking leads • drinking begins • ...
czasownik + drinking
Kolokacji: 19
stop drinking • quit drinking • start drinking • keep drinking • finish drinking • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. stop drinking = picie zatrzymania stop drinking
2. quit drinking = pozbawiony picie quit drinking
3. start drinking = początek picie start drinking
4. keep drinking = kontynuuj picie keep drinking
5. finish drinking = koniec picie finish drinking
6. begin drinking = zacznij pić begin drinking
7. continue drinking = kontynuuj picie continue drinking
8. resume drinking = podejmij na nowo picie resume drinking
9. avoid drinking = uniknij picia avoid drinking
(4) spend, enjoy
Kolokacji: 2
przymiotnik + drinking
Kolokacji: 16
heavy drinking • excessive drinking • underage drinking • under-age drinking • hard drinking • ...
przyimek + drinking
Kolokacji: 16
with drinking • of drinking • for drinking • about drinking • to drinking • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.